14 Aralık 2010 Salı

SAP (System Applications and Products)SAP (System Applications and Products)
 Bu yazımızda SAP'nin piyasaya çıkış serüveni ile birlikte temel olarak dayandığı mimariye değineceğiz. SAP sistemlerini tanımak ve genel hatları ile mimarisini anlamak için önsöz niteliğinde bir yazı ile başlayalım istedik.
sap

SAP 1972 yılında, IBM ‘de çalışan beş kişi ( Dietmar Hopp, Hans-Werner hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira ve Claus Wellenreuther) tarafından, Almanya ‘nın , Mannheim kentinde, ufak bölgesel bir şirket olarak kuruldu. Kurulduğu 70 ‘li yıllarda R/1 ve 80’li yılarlıda kapsayan R/2 sistemlerini geliştiren SAP, 1980 ler de geldiğinde hızla büyüdü ve Almanya ‘nın Heidelberg yakınlarında bulunan Walldorf ‘a taşındı. O yıllarda, Almanya ‘da ilk yüze giren Endüstri firmalarından çoğu SAP müşterisiydi. (ICI, BASF, John Dere) fakat büyüme sadece Almanya sınırlı değil, Almanya dışında da devam ediyordu. 80 ‘lerde gelişmesi devam eden R/2 sistemi, çok uluslu müşteripotansiyalini, dil, para, para birimi, ülkelere özgü yasal koşulları dikkate aldı. Bu çok uluslu yaklaşımı bugünde devam etmektedir. 1980 ‘lerin ortasında SAP ilk satış grubunu Almanyanın dışında, Avusturya ‘da başlattı. Geliri 52 milyon doları geçti ve büyük bilgisayar fuarlarında varlığını göstermeye başladı. 1988 içerisinde, SAP GmbH, SAP AG oldu ve o yıl Frankfurt ve Stuttgart borsaları üzerinde ticaret yapmaya başladı.
SAP başarılarını sürdürmeye devam etti ve 1990 ‘larda, gerçek bir uluslararası iş anlayışı geliştirdi. R/3 sistemini 1990 ‘larda tanıttı, bu ticari şirketler için bilgi işlem alanında dev bir adım oldu. Bu dev adımla birlikte kod yazma, uygulamalar, arayüzlere son kullanıcı daha rahat ulaşabilir, konfigre edebilir ve kod geliştirebilir oldu.

2 Aralık 2010 Perşembe

ORACLE DATABASE 11g BİLEŞENLERİ VE MİMARİSİ-1

            Bu makalede Oracle Database 11g (Oracle 11g) veritabanı yönetimini öğrenmeye başlayacağız. Makalenin hazırlanış amacı Oracle 11g Administration I OCA sertifikası sınavının amaçlarının açıklanması ve bu sertifikanın alınması için gerekli olan konular anlatılmasıdır. Oracle Şirketi güçlü ve özellik bakımından zengin olan ayrıca performans, kullanılabilirlik, yedeklenebilirlik, uygulama- test ve kritik uygulamalar için güvenlik yeterliliğini karşılayabilecek bir sürüm olarak Oracle 11g’yi piyasaya sürdü. Oracle DBA olarak size düşen Oracle Database 11g’yi kullanım başlangıcından son dağıtıma kadar ilk yükleme,  yaratma ve konfigure edilmesini yönetmek ve bu yapıyı korumaktır. Bu görevleri uygulamak için Oracle ürünleri hakkında güçlü bir altyapıya sahip olmanız gerekmektedir ki uygulamalar için uygun araçları ve öznitelikleri seçebilesiniz. Bunlara ek olarak ilişkisel veritabanı konseptini bilmeniz dizayn, gerçekleştirim ve uygulama verilerinin saklandığı tabloların korunması için gereklidir. Bütün bunların yanı sıra Oracle mimarisini doğru anlamak araçları doğru bir şekilde yönetmek ve izlemek için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu bölüme Oracle Veritabanının temellerini anlatarak başlayacağım.Genel bir bakış olarak bellek yapılarının, veritabanını yöneten proseslerin nasıl bir süreçte oluşturulduğunu ve verinin nasıl veritabanına kaydedildiğini öğreneceksiniz. Aynı zamanda araçların Oracle Database 11g’yi yönetmek için nasıl kullanılacağını ve Oracle 11g yazılımının nasıl yükleneceği de anlatılacaktır.  

26 Kasım 2010 Cuma

Flashback Technologies


Flashback Query.


Query values in a table at a point in time.

select * from rays.VIMPORTANTDATA
as of timestamp to_timestamp('25-FEB-2010 08:10:00',
'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS');

or

select * from rays.VIMPORTANTDATA
as of timestamp to_timestamp('25-FEB-2010 08:10:00',
  'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS');
where employee_name = 'Smith';

It can also be used with an insert data to restore data

Insert into rays.VIMPORTANTDATA (
select * from rays.VIMPORTANTDATA
as of timestamp to_timestamp('25-FEB-2010 08:10:00',
  'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS');
where employee_name = 'Smith');

WARNINGS
1) Does not work for truncated data (not in undo),
2) Subject to UNDO retention rules.
3) LONG columns cannot be selected in this way


25 Kasım 2010 Perşembe

ORACLE FLASHBACK DATABASE TEKNOLOJİSİ

Flashback geniş bir konu. Drop edilen tabloların geri getirilmesinden, RMAN içinde kullanıma
kadar  birçok  başlık  bulunuyor.  Konu  çok  geniş  olduğundan  bu  yazıda  sadece  Flashback
Database konusuna değineceğim. 

Veri kayıplarını  telafi etmek  için çeşitli recover yöntemleri kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin
en büyük eksikleri, işlem süresinin uzun oluşudur. Data kaybını sıfıra indirseniz bile, bozulan
birkaç  tabloyu  geri  getirmek  için  harcayacağınız  süre,  hatrı  sayılır  zaman  alacaktır. Pratik,
hızlı  ve  güvenli  bir  yöntem  gerekmektedir.  Yarım  saat  geriden  gelen  bir  physical  standby
oluşturmak anlık hataların önüne geçmek  için kullanılabilecek bir  yöntemdir. Fakat  yetersiz
kaldığı  birçok  nokta  çıkacaktır.  Oracle  bu  problemlerin  önüne  geçmek  için  FLASHBACK
özelliğini sunmuştur. 

Hibernate'e Genel Bir Bakış

Nesneye yönelik yazılım ve ilişkisel veritabanı kullanımı günümüzde oldukça
yaygındır. Bu iki gözde modelin beklide en önemli problemi en az onlar kadar yaygın ve
dahası önü açık olan kuruluş uygulamaları(enterprise applications) ile birlikte
kullanıldıklarında oldukça karışık, yorucu ve zaman alıcı olmalarıdır. Hibernate bir
nesne/ilişkisel eşleme (Object/Relational Mapping)  aracıdır. Burada nesne/ilişkisel eşleme
terimi nesne modelindeki veri tanımlarının ilişkisel veri modeline eşleme (mapping) tekniğini
ifade etmektedir.

Hibernate yalnızca Java sınıflarından veritabanı tablolarına veya Java veri tiplerinde
SQL veri tiplerine dönüşümü yapmaz. Hibernate veri sorgulama(data query) ve veri
çekme(data retriaval) işlemlerini de kullanıcı için sağlar. Bu özellikleriyle Hibernate
geliştirme kolaylığı ve zamandan kazanç sağlar. Hibernate kullanımı olmadan tüm adı anılan
işlemler için SQL ve JDBC’nin olanaklarından faydalanılarak el ile(manual)  veri işleme(data
handling) gerçekleştirilmesi zaruri olacaktır.

SQL OPTIMIZER NEDİR ?

Herhangi bir SQL sorgusu çalıştırıldığında, istenilen bilgiye nasıl ulaşılacağına “Optimizer” adı verilen
veri tabanı optimizasyon birleşeni karar vermektedir. Oracle, kullanıcılarına tahminler üzerine çalışan
“Rule-Based Optimizer” ve daha çok akıl yürütme yöntemi ile çalışan “Cost-Based Optimizer” olmak
üzere iki adet optimizasyon seçeneği sunmaktadır.
Rule-Based Optimizer

Veri tabanına ulaşılırken, Rule-Based Optimizer (RBO) ile önceden tanımlanmış kurallar seti
kullanılarak hangi yolun izleneceğine karar verilir. Burada bahsedilen kurallar “SELECT /*+ RULE
*/. . .”  şeklinde kullanılmaktadır ve böylece veri tabanında hangi indeksin kullanılacağı gibi ek
bilgiler verilmektedir. Eğer bu yöntem kullanılacaksa, RDBMS‘de aşağıdaki tanımlamaların yapılması
gerekmektedir: